Telemetri

28th Haz 2016 Anasayfa

Kısa mesafeli uygulamalarda SRD (Short Range Device) veya ISM (Industrial Scientific Medical) radyo bandındaki düşük güçlü radyo çözümleri (Low Power Radio Solution) ile 0-27 dBm (500 mW’a kadar) yayın gücünde 433MHz, 868MHz, 2.4GHz ve 5.8/5.9 GHz bandlarında lisanssız radyo telemetri uygulamaları giderek yaygınlaşmaktadır. Özellikle kablosuz sensör ağları uygulamalarında milyonlarca uç birim bu ISM band radyo arayüzü ile donatılmış durumdadır. Telemetri uygulamaları çoğunlukla kablosuz olmakla birlikte optik kablo (fiber), enerji hatları üzerinden (Power line carrier), analog telefon hatları, sayısal telefon hatları (ISDN/nDSL), kızıl ötesi (infra-red -IR), Ses dalgaları (akustik-ultrasonik), mikro dalga iletişimi gibi farklı iletişim araçları ve ortamları üzerinden de gerçekleştirilmektedir.

Uygulama Alanları
  • Petrol, gaz, su boru hatlarının izlenmesi,
  • Uydu ve telekom antenlerinin uzaktan izlenmesi ve kontrolu,
  • Radyo ve televizyon vericilerinin uzaktan izlenmesi,
  • İçme suyu ve atıksu tesislerinin izlenmesi,
  • Su pompalarının su deposunundaki seviyeye göre devreye girip çıkması,
  • Trafo merkezlerinin uzaktan izlenmesi,
  • Elektrik sayaçlarının uzaktan izlenmesi