Makineler Arası İletişim (M2M)

28th Haz 2016 Anasayfa

“Makine”, esas itibariyle iletişim kabiliyeti bulunan veya kazandırılan bir cihaz veya ekipmandır. “Makineler arasında insan müdahalesi olmaksızın ya da çok sınırlı insan müdahalesi bulunan iletişim şekli” olarak genel çerçevesi çizilen makine odaklı iletşim, elektronik haberleşme sektöründe “Makineler Arası İletişim (M2M)” kavramı ile ifade edilmektedir.

Makine odaklı haberleşme özellikle ulaşım, sağlık, güvenlik gibi hizmet sektörlerinde giderek yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

Erişim teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak bu teknolojiler üzerinden sunulan hizmetlere ulaşmak için kullanılan erişim cihazlarında da gelişme ve çeşitlenmeler olmaktadır. Bu cihazlar sadece insanların elektronik haberleşme ihtiyacını karşılamak üzere kullanılan cihazlarla sınırlı olmayıp akıllı alet, makina ve algılayıcı gibi pek çok yeni cihaz da Bilişim Teknolojileri kapsama alanı içine dahil olacaklardır.

Elektronik haberleşme olgusu günümüze kadar daha ziyade insanlar arası ya da insan-makina (sunucu) arası iletişim için kurgulanmışken önümüzdeki dönemde yukarıda sıralanan hizmetlerin bazılarında insan ya hiç devrede olmayacak ya da izleyici konumda olacaklardır, yani makinalar doğrudan birbirleri arasında iletişim kuracaktır. M2M (Machine to Machine Communication) olarak adlandırılan elektronik haberleşmenin bu yeni evresinde Bilişim Teknolojileri yeni boyutlar kazanmaktadır.

Ericsson tarafından yapılan değerlendirmelere göre 2020 yılına kadar cep telefonu, sabit telefon, bilgisayar, ev ve araba içi cihazları, müzik çalar, TV, elektronik kitap okuyucu ile endüstriyel makina ve algılayıcılardan oluşan 50 milyar kadar cihaz Bilişim Teknolojileri şebekeleri üzerinden iletişim halinde olacaklardır. Makinalar arası iletişim (M2M) olarak da adlandırılan bu yeni alan insan sayısının 5-10 katına varan miktarlarlarda yeni kullanıcı sayısı yaratarak önümüzdeki yılların en popüler konusu olmaya adaydır.

2011 yılında yaygınlaşmaya başlayan ve önümüzdeki on yılda Bilişim Teknolojileri şebekelerinin en önemli kullanıcısı haline gelecek olan M2M, insanların aracılığı olmaksızın (ya da sınırlı müdahalesi ile) makinaların bir birleri ile iletişim halinde olması anlamına gelmektedir. M2M sayesinde günlük hayat kolaylaşmakta, ölçme ve kontrolde etkinlik artmakta, üretim ve yönetimde verimlilik artışı sağlanmaktadır.

Günümüzde başlayan ve giderek hızla yaygınlaşması beklenen bu yeni Bilişim evresinde, insanların yaşadığı mekanlarda (evler, ofisler vb.) ve bulunduğu ortamlarda (şehirler, yollar vb.) yer alan ve işlev gören nesneler (makina ve cihazlar vb.) birbirleriyle ve insanlarla iletişim halinde olmaktadırlar. Böylece değişik boyut ve işlevlere sahip yeni Bilişim Teknolojileri şebekeleri oluşturmakta (örn. ev içi şebeke, akıllı yollar vb.) ve bu şebekeler üzerinden iletişim kuran yeni kullanıcılar ortaya çıkmaktadır.

Öne çıkan endüstriler

 • Trafik sistemleri,
 • Otomotiv,
 • Ulaşım,
 • Lojistik
 • kamu hizmetleri,
 • Akıllı şebekeler,
 • Elektronik güvenlik,
 • Bağlantılı binalar,
 • Ev aletleri
 • Tıbbi otomasyon,
 • Uzaktan sağlık,
 • ATM,
 • Satış noktası (POS),
 • Kritik satış altyapıları,
 • Görüntüleme ve kontrol