Bimetri, 2. Uluslararası Akıllı Şebekeler 2014 Fuarında

09th May 2014 Haberler

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından organize edilen, 2. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler Kongre ve Fuarı, 8-9 Mayıs 2014 Tarihleri arasında İstanbul’da Wow Otelinin Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Akıllı şebekelerde amaç; durum analizi yapılarak, otomatik ölçüm sistemleriyle enerji kesintisini önlemek, aşırı yük ve arıza durumlarını kontrol altına alarak şebeke güvenilirliğini sağlamak, yenilenebilir enerji kaynaklarını sisteme dâhil etmek ve yönetilemeyen, izlenemeyen tüketimi ve enerji kayıplarını bu sistem sayesinde kontrol altına almaktır.

Otomatik sayaç okuma sistemi; genel itibariyle sayaçlara ilişkin tanımlayıcı kimlik verilerinin, tahakkuk ve faturalamaya esas verilerin ve sayaç durum bilgilerinin, veri merkezlerinde tarihsel olarak saklanması ve farklı raporlama olanaklarına imkân sağlaması, ölçüm noktalarının zamanında ve doğru izlenmesi, aynı zamanda faturalama sistemlerinin tutarlı verilerle beslenerek enerji kayıplarının büyük oranda azaltılması şeklinde özetlenebilir.

Bilindiği gibi tüm dünyada olduğu gibi Türkiye de Akıllı Şebeke uygulamasına geçiş aşamasındadır. Bu kritik dönemde enerjiyi kullanan, üreten ve dağıtan taraflar; enerjinin verimli, kayıpsız ve rasyonel kullanımı için çözümler aramaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojileri ile akıllı şebeke gibi gelişmiş teknoloji çözümlerinin var olmasıyla enerji tüketimine ve üretimine dair problemlerin zamanla ortadan kalkacağı öngörülmektedir. Bu sebeple mevcut şebeke sistemlerinin, bu sisteme entegre olabilmesi için bir değişim geçirmesi kaçınılmazdır. 35 milyon su, 35 milyon elektrik ve 10 milyon doğal gaz abonesi bulunan ve 80 milyon nüfusa sahip Türkiye’de, şuan birçok elektrik dağıtım şirketi bu dönüşüm içerisine girmiş bulunmaktadır.

Bimetri de bu etkinlikte, uçtan uca otomatik sayaç okuma çözümü (AMR) ile Türkiye’de SaaS modeline göre hizmet veren ilk gelişmiş ölçüm ve analiz portali (AMI) olan www.sebeketakip.com platformunun lansmanını gerçekleştirdi. Bu yazılım platformuna tamamlayıcı birer öğe olan 2.4 GHz RF (Zigbee), GSM/GPRS ve Ethernet ağları üzerinden veri aktarımı yapan sayaç okuma ünitelerinin de tanıtımını yaptı. Fuar broşürünü indirmek için tıklayınız.