Bimetri, TET AR-GE Proje Pazarında

25th Mar 2013 Haberler

AR-GE Proje Pazarı vasıtasıyla Elektrik Elektronik ve Bilişim Sektörü’nün yüksek katma değerli üretim yapabilmesi, ihracatının sürdürülebilir kılınması, Üniversite-Sanayi işbirliği kültürünün yaygınlaştırılması amacı ile AR-GE projesi yapmak isteyen sanayi kuruluşlarının temsilcileri, üniversiteler, AR-GE kuruluşları ve teknopark çalışanları ile araştırmacıları bir araya getirerek aralarındaki iletişimi artırmak, AR-GE destek programlarına başvurulmasına destek olmak, sanayii ihtiyaçları ile buluşmaya katkı sağlayacak ortak proje önerilerinin oluşturulması hedeflenmektedir.

Etkinliğin temalarından bir tanesi Bilgi ve İletişim Teknolojileridir. Firmamız, Bilgi ve İletişim Teknolojisi Uygulamaları (ICT) konu başlığı altında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen projemizi sergileme fırsatı bulmuştur.